سافت استارتر چیست؟

سافت استارتر

سافت استارتر (soft starter) چیست؟ سافت استارتر یکی محصولات تحول آفرین صنعت برق می باشد. پیکربندی ستاره – مثلث برای راه اندازی الکتروموتورها تقریبا در تمامی بخش های صنعتی همه گیر شده است. سافت استارتر دقت و حفاظتی که ارائه میکند  مهندسان برق رام مجاب ب استفاده گسترده این محصول در سیستم های صنعتی کرده […]