درباره من:

الهام موسوی کارشناس فروش شرکت بهنیکو مسئول پیگیری استان یزد

تحصیلات :

لیسانس کامپیوتر

راه های ارتباطی
ارسال پیام

درخواست نمایندگی یا عامل فروش