محاسبه آنلاین بانک خازنی

فرم بررسی قبض

آیادر شرایط گرد و غبار فعالیت می کنید؟

آیادر شرایط دمای بالا فعالیت می کنید؟

آیا در شرایط هارمونیکی فعالیت می کنید؟

آیا در شرایط رطوبت بالا فعالیت می کنید؟

نام دستگاه

تعداد دستگاه مورد نیاز

کیلووار

ضریب توان

قیمت واحد دستگاه

مجموع قیمت دستگاه

چگونه ظرفیت خازنی مورد نیاز موتور های الکتریکی را محاسبه کنیم؟

اکثر مصرف کننده ها در صنعت که به شبکه سراسری برق متصل هستند به عنوان بار سلفی شناخته می شوند. این مصرف کننده ها که عمدتا دارای موتور های الکتریکی هستند. بنابراین برای بهبود راندمان کاری باید توان بازدهی موتور های الکتریکی حداقل 90 درصد باشد. این به این معناست که ضریب توان این الکتروموتور ها به بالا تر از 0.9 برسد. افزایش ضریب توان موتور های الکتریکی علاوه بر بهبود عملکرد دستگاه منجر به کاهش هزینه های قبض برق هم خواهد شد. با محاسبه آنلاین بانک خازنی می توانید ظرفیت خازنی مورد نیاز برای موتور های الکتریکی را بیابید. این موضوع به شما کمک می کند تا برنامه ریزی مناسبی را برای  اختصاص منابع مالی داشته باشید

ماشین حساب بانک خازن

ماشین حساب بانک خازن برای یافتن kVAR مورد نیاز برای بهبود ضریب توان از کم به زیاد استفاده می شود. کیلو وات ساعت راکتیو را در بخش توان راکتیو وارد کنید سپس مقدار کلیووات ساعت اکتیو را در بخش توان اکتیو وارد کنید. در بخش بعدی مقدار قدرت مصرفی را بر حسب kw وارد کنید. و در نهای مقدار ضریب توان فعلی و مقدار ضریب توان را مورد نظر برای بهبود در سیستم وارد کنید.

سوالاتی درباره شرایط و موقعیت

در بخش بعد همانطور که مشاهده می کنید چهار سوال از شما پرسیده می شود. پاسخ های شما  مناسب ترین مدل خازن های برند optimizer  شرکت بهنیکو را به شما پیشنهاد می دهد.

آیا در شرایط گرد و غبار فعالیت می کنید؟

خازن متناسب شرایط گرد و غبار به شما پیشنهاد می شود.

آیا در شرایط دمای بالا فعالیت می کنید؟

اگر در مناطق گرم سیری فعالیت می کنید دستگاه متناسب با این شرایط آب و هوایی در دسترس شما قرار می گیرد.

آیا در شرایط هارمونیکی فعالیت می کنید؟

اگر در مجموعه شما جریان های هارمونیکی ناخواسته موجب اعوجاج شبکه شده است، خازن متناسب با این شرایط پیشنهاد میشود.

آیا در شرایط رطوبت بالا فعالیت می کنید؟

همچنین اگر رطوبت بالا در منطقه جغرافیایی شما به صورت مستمر وجود دارد باید خازن متناسب با این شرایط را خریداری کنید.

رعایت این نکات موجب می شود تا مناسب ترین خازن در مجموعه شما نصب شود و چون سازگار با شرایط است از طول عمر بیشتری برخوردار خواهد بود. در انتها سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا  تعداد خازن مورد نیاز برحسب شرایط مجموعه شما بدست آید.

فرمول های محاسبه بانک خازن

توان راکتیو مورد نیاز Q(kVR) برابر است با توان واقعی P(kW) بار اختلاف بین مماس کسینوس معکوس ضریب توان PF1 به کسینوس ضریب توان PF2 فرمول ماشین حساب بانک خازن را می توان به صورت زیر نوشت:

توان راکتیو مورد نیاز kVAR = P(kW) x tan (acos (PF1) – acos (PF2))

توان راکتیو مورد نیاز VAR = P(W) x tan (acos (PF1) – acos (PF2))

توان راکتیو مورد نیاز MVAR = P(MW) x tan (acos (PF1) – acos(PF2))

مثال

یک موتور سه فاز دارای بار توان واقعی 100 کیلو وات در 0.7 pf است، ما باید ضریب توان را به 0.96 ارتقا دهیم. اجازه دهید توان راکتیو مورد نیاز را بر حسب kVAR یا بانک خازن برای اتصال به موتور محاسبه کنیم؟

PF1 = 0.7

PF2 = 0.96 

100 x tan (acos (0.7)- cos-1(0.96)) = 72.85 kVAR   ظرفیت خازنی مورد نیاز

از این رو می توانید 3 خازن 25 کیلوواری در تابلو بانک خازنی  برای بهبود ضریب توان از 0.7 به 0.96 نصب کنید.