Optimizer If

این نوع از خازن ها همان خازن های سری I  بوده که دارای سیستم خنک کننده خودکار می باشد. فن تعبیه شده در داخل خازن از نوع صنعتی بوده و مدار خنک کننده در دمای 40 درجه سانتی گراد شروع به کار خواهد کرد.

عایق ولتاژی مورد استفاده در خازن های سری if  450 ولت و از رنج ولتاژی 90 تا 450 ولت قابل نصب می باشد. جهت نصب در شرایط محیطی گرم و بدون گرد و غبار توصیه می شود.

یکی از عوامل اصلی کاهش طول عمر خازن محیط گرم و دمای بالی برند خازن است. به همین خاطر در ساخت خازن عموما سعی می شود از بدنه فلزی و آلمینیومی جهت تبادل مناسب حرارت ایجاد شده استفاده شود.

شرکت بهنیکو تنها تولید کنده میکرو خازن های فن دار بوده و با قرارگیری این سیستم در محیط گرم خازن از طول عمر بالاتری نسبت به سایر خازن ها برخوردار است.

خنک کاری خازن ها به روش های مختلفی صورت می گیرد عموما خازن ها خارج از نابلو تعبیه می کنند که در معرض  هوای آزاد جهت تبادل حرارت قرار گیرند. در برخی از موارد در صورت قرارگیری داخل تابلو از فن تهویه جهت خنک کاری تابلو استفاده می شود. و یا در برخی موارد سیستم های بانک خازنی خنک کاری توسط آب صورت می گیرد.

ظرفیت 

 8 Kvar

آمپر

10 A 

ولتاژ

400 V

ابعاد

23*20*30

4.4/5

ظرفیت 

 15 Kvar

آمپر

30 A 

ولتاژ

400 V

ابعاد

18*21*30

4.4/5

ظرفیت 

 22 Kvar

آمپر

30 A 

ولتاژ

400 V

ابعاد

23*20*30

4.4/5

ظرفیت 

 30 Kvar

آمپر

40 A 

ولتاژ

400 V

ابعاد

23*20*30

4.4/5
4.8/5

ظرفیت 

 8 Kvar

ابعاد

23*20*30

ولتاژ

400 V

آمپر

10 A 

4.8/5

ظرفیت 

15 Kvar

ابعاد

18*21*30

ولتاژ

400 V

آمپر

30 A 

4.8/5

ظرفیت 

22 Kvar

ابعاد

23*20*30

ولتاژ

400 V

آمپر

30 A 

4.8/5

ظرفیت 

 30 Kvar

ابعاد

23*20*30

ولتاژ

400 V

آمپر

40 A