درباره من:

کیانا حیدری مدیریت داخلی و کارشناس فروش شرکت بهنیکو مسئول پیگیری استان اصفهان

تحصیلات :

مهندسی صنایع

راه های ارتباطی
ارسال پیام

درخواست نمایندگی یا عامل فروش