درباره من:

مهدی فرامرزیان مدیریت شرکت بهنیکو
رئیس هیت مدیره شرکت طراحان مدارطبرستان(TMT co)
نائب رئیس شرکت بازرگانی چترفیروزه ای کاسپین (CFC co)
عضوهیئت مدیره شرکت همپامرکز رشد و نوآوری آمل(HAMPA co)
مشاور کسب وکار بیزنس کوچینک (IBC)
عضو نظام دامپزشکی کشور

تحصیلات :

مدرک DBA
MBA گرایش مدیریت فنی

راه های ارتباطی
ارسال پیام

درخواست نمایندگی یا عامل فروش