درباره من:

میثم فرامرزیان عکاس و تصویر بردار شرکت بهنیکو مدیر تصویر برداری مجموعه نیوشات

تحصیلات :

کارشناسی عکاسی و دارنده گواهینامه تصویر برداری انجمن سینمایی ساری

راه های ارتباطی
ارسال پیام

درخواست نمایندگی یا عامل فروش